Ingen vapenvila i sikte i Syrien trots löften

1:42 min

Den vapenvila som förre FN-chefen Kofi Annan förhandlat fram för Syrien ser ut att ha brutit samman innan den ens börjat genomföras. Klockan fem i morse skulle den syriska regimen ha börjat dra tillbaka sina styrkor från städer och byar, men det finns inga tecken på att det sker.

Det skulle ha börjat för en timme sedan, när den första tidsgränsen i Kofi Annans fredsplan inföll.

Den syriska regimen, som sa sig ha accepterat 6-punktsplanen, skulle ha inlett tillbakadragandet av sina trupper, stridsvagnar och tunga vapen från Syriens städer och byar. Om 48 timmar skulle sedan ett totalt vapenstillestånd börja råda.

Det har, precis som väntat, inte hänt. Deadline har passerat utan några tecken på att regimen tänker leva upp till sitt åtagande. Den har istället trappat upp striderna de senaste dygnen och kastat fram nya villkor för vapenvila.

Den kräver skriftliga garantier från att den väpnade oppositionen att den ska lägga ner vapnen först.

I går spillde det syriska våldet in i två grannländer: Libanon, där en tv-fotograf dödades av skott från syriska regimstyrkor från andra sidan gränsen, och Turkiet, där ett flyktingläger nära gränsen besköts inifrån Syrien.

Den turkiske vice utrikesministern dödförklarade Kofi Annans vapenvila i går. Deadline nu på morgonen är inte längre giltig, sa han.

Men ingen annan vill överge planen än. Det är den enda fredsplan som finns och den enda som har stöd av Syriens skyddsmakt Ryssland.

Vad som nu sker är försök att sätta press på Syriens allierade, Ryssland och Iran, att pressa den syriska regimen. Kofi Annan själv ska besöka flyktingläger vid den turkisk-syriska gränsen i dag och sedan resa vidare till Iran.

I Moskva finns Syriens utrikesminister och det återstår att se vilket tryck Ryssland kan och vill sätta på den syriska regimen.