Moody´s sänker ABB

Kreditvärderingsinstitutet Moody's Investors Service sänkte på fredagen den svensk-schweiziska industrikoncernen ABB:s långsiktiga kreditbetyg från A2 till A3.
Samtidigt sänktes det kortsiktiga betyget från Prime-1 till Prime-2. Omkring fem miljarder dollar i skuldebrev påverkas av sänkningarna. Enligt Moody's är utsikterna för ABB negativa. Moody's anser att ABB:s finansiella flexibilitet minskat. Risker i samband med aktuella refinansieringsplaner och risken för ökade förluster till följd av skadestånd för asbestskador låg bakom sänkningen. Koncernens planerade avknoppningsprogram som ska vara genomfört före utgången av årets tredje kvartal är medräknad i analysen.(TT)