Anders Borg och "massarbetslösheten"

”Sverige är ett land med massarbetslöshet” sade finansminister Anders Borg när de borgerliga tagit makten i oktober 2006. Arbetslösheten var då 6,6 procent.

I dag har arbetslösheten stigit till 7,5 procent men Borg vägrade med den drucknes envishet att ta ordet massarbetslöshet i sin mun, när han nyligen intervjuades i Ekots lördagsintervju.

Han sätt att glida runt frågan var ett skolboksexempel på när en politiker försvinner i väg, bort från det som är besvärligt och i stället riktar sökarljuset mot något mer behagligt.

Visst, ska man göra en uttömmande bedömning av hur regeringen lyckats med sin arbetsmarknadspolitik kan man inte bara tala om den öppna arbetslösheten. Då ingår förstås också sysselsättningen i  stort, konjunkturen, demografiska förändringar med mera.

Men Borg är ju en intellektuell person, varför inte utgå från att radiolyssnarna också är det och förmögna att dra egna slutsatser.

Är det kanske skräcken för att göra det möjligt för medier och politiska motståndare att skörda enkla politiska poänger som spökar.  

”Finansminstern erkänner: i riket råder massarbetslöshet”, är ingen rubrik han vill se, vare sig i tidningarna eller på banderollerna i förstamajtågen.

Konsekvensen blir i stället en politisk teater som även den utan doktorsgrad i ekonomi torde ha lätt att genomskåda.