Klimatskeptisk undervisning i USAs skolor

I USA har flera delstater antagit nya lagar som tillåter och uppmuntrar naturkunskapslärare att lära ut att den globala uppvärmningen inte alls beror på mänskliga utsläpp av växthusgaser. En färsk enkätundersökning visar att nästan hälften av alla naturkunskapslärare redan lär ut klimatskeptiska förklaringar som går på tvärs mot slutsatserna från FNs klimatpanel.

Nu i april kommer det första utkastet till en ny nationell standard för vetenskapsundervisning i amerikanska skolor, och där väntas människans påverkan på klimatet få en stark betoning. Men denna nya standard är dock inte obligatorisk.

I de amerikanska skolorna väljer 47 procent, alltså nästan varannan naturkunskapslärare, att lyfta fram motargument till bilden av en pågående mänskligt orsakad klimatförändring. De motiverar det med att dessa åsikter är "relevanta." Det visar en frivilliga enkät som Naturkunskapslärarnas Nationella Organisation NESTA gjort. Resultatet av enkätundersökningen är oroande, säger Erin Heath på den amerikanska vetenskapsorganisationen The American Association for the Advancement in Science.

--Att säga att det ens finns två sidor i forskningen om klimatförändringen är oärligt, säger hon.

Att en så stor del av lärarkåren självmant tar upp klimatskeptikernas åsikter kan bero på att lärarna saknar tillräckligt bakgrundskunskap i ämnet, säger naturkunskapsläraren Cheryl Manning på Evergreengymnasiet i delstaten Colorado. Liksom på oro att, precis som hon själv gjort, hamna i konflikt med föräldrar och skolledning:

– De vill inte hamna i en konflikt med föräldrarna, eller tvingas försvara sig själva för rektorn på skolan.

Det är också möjligt att lärarna påverkas av den politiska debatten. De ledande republikanska kandidaterna till presidentposten har uttryckt allt från tvivel till att klimatförändringen är en "bluff" och att forskningens slutsats att människan påverkar klimatet är "falsk." I samma anda har ett antal amerikanska delstater, bland dem Louisiana, South Dakota och Tennessee antagit nya lagar till stöd för lärare som vill undervisa om "båda sidor" i klimatforskningen. Dessa lagar är dock inte obligatoriska, eftersom det är dom lokala skoldistrikten som beslutar om läroplaner.

Claes Andreasson
klotet@sr.se