Kostsam rättegång mot Breivik

Rättegången mot Anders Behring Breivik kommer att kosta 2,5 miljoner - om dagen.

Rättegången, som inleds på måndag i Oslo tingsrätt och som väntas pågå i tio veckor, kommer att kosta en bra bit över 100 miljoner norska kronor att genomföra - och det är bara för den första rundan. Hamnar fallet i högre instans fortsätter miljonerna att rulla.

Förutom tingsrättens tilläggsanslag på 97 miljoner kronor för ombyggnaden av tingshuset och andra omkostnader anser sig Oslopolisen behöva över sju miljoner kronor för all extrainkallad personal under rättegångsveckorna.

Cirka 15 miljoner kronor av det begärda tingsrättsanslaget går till säkerhet; metalldetektorer, röntgenapparater och inhyrd säkerhetspersonal. Samma företag som sköter säkerheten på Gardermoens flygplats har uppdraget att sköta allt som har med säkerheten i och runt tingsrätten att göra.

De över 800 ackrediterade journalisternas behov av medieteknisk infrastruktur kostar också stora summor.

Budgetramarna spricker redan i sömmarna. Den rent fysiska ombyggnaden av tingshuset var budgeterad till 25 miljoner norska kronor - den lär hamna på 35 miljoner innan det är klart.

Breivikmålet kommer att dominera tingsrättens arbete helt det närmaste halvåret. Men samtidigt ska tingsrätten klara alla andra mål som inte har med Breivik att göra. Det ska gå, heter det, med hjälp av senare starttider på morgnarna för att folk ska kunna hinna genom säkerhetskontrollerna samt rättegångsflytt till andra lokaler utanför tingshuset.

Tingsrättens informationsdirektör Erling Moe betonar att man inte bara ser de stora kostnaderna som utgifter.

– Investeringarna ger en varaktig kvalitets- och kapacitetshöjning och en bättre infrastruktur i domstolsbyggnaden.

TT