EU underlättar rörlighet

Det ska bli lättare för medborgare i EU att arbeta i andra eu-länder, enligt det slutdokument som håller på att antas i Barcelona.
En hemsida på Internet ska utvecklas, med information för att göra det lättare att röra sig över gränserna i jakten på arbete, rapporterar Ekots korrespondent från det informella eu-toppmötet i Barcelona i Spanien. Det sociala trygghetssystemet ska samordnas bättre; ett gemensamt sjukförsäkringskort ska göra det lättare att få sjukvård i annat eu-land än hemlandet, och det ska också bli lättare att få pension från ett annat eu-land.