Utlänningsnämnden dröjer kvar

Regeringens förslag om att lägga ned Utlänningsnämnden dröjer till hösten, trots att Riksdagen, som beställt förslaget, velat ha det under våren.
Tanken är att asylsökande i framtiden - för ökad rättssäkerhet - ska få sina ärenden prövade i domstol, och själva kunna uttala sig vid förhandlingen. Men enligt regeringen återstår ännu många juridiska och ekonomiska problem att lösa, som de tusentals ärenden som är liggande hos Utlänningsnämnden. Vänsterpartiets Ulla Hoffman i socialförsäkringsutskottet säger att hon är besviken å rättssäkerhetens vägnar, med tanke på alla de asylsökande som väntar på beslut. Migrationsminister Jan O Karlsson säger att han vill se till att den nya organisationen håller redan från början.