Dyrt sanera giftig mark

Det kommer att kosta omkring tio miljoner kronor att sanera den giftdrabbade sågverkstomten i Örby i Marks kommun. Giftet i marken kommer från den träimpregnering som utförts på sågverket och hotar kommunens dricksvattentäkt.
Miljökontoret föreslår att kommunen ska begära statliga medel för att bekosta reningen av marken, men tio procent av kostnaderna måste kommunen ändå stå för. Att sanera marken, som ínnehåller tungmetaller, är komplicerat och en del av föroreningarna måste troligtvis kapslas in.