Lugnare skollektioner när eleverna haft idrott

2:43 min

Mer idrott i skolan gör att fler elever blir behöriga till gymnasiet. Det visar den första långtidsstudien av det så kallade Bunkefloprojektet där elever haft schemalagd idrott varje dag.

– Daglig fysisk aktivitet ger bättre skolprestationer, säger universitetslektor Ingegerd Ericsson vid Malmö Högskola.

Ingegerd Ericsson har följt över 200 barn från första till nionde klass. Hon har jämfört dem som haft daglig schemalagd fysisk aktivitet med dem som haft vanlig idrottsundervisning, det vill säga två gånger i veckan.

96 % av dem som haft daglig idrott blev behöriga till gymnasiet medan 89% av dem som haft gymnastik två gånger i veckan blev behöriga.

Det var framför allt pojkar som hade mest nytta av den dagliga fysiska aktiviteten: de hade påtagligt högre betyg i svenska, engelska och matematik jämfört med de pojkar som bara hade gymnastik två gånger i veckan.

96% av pojkarna blev behöriga jämfört med 83% av pojkarna i kontrollgruppen .

Rasmus Andersson och Elin Leander går i nian på Sundsbroskolan i Bunkeflostrand och har haft gymnastik varje dag under sin skoltid:

– Man blir lugnare på lektionerna, säger Rasmus Andersson.

– Jag kan koncentrera mig längre och bättre, säger Elin Leander.

Bunkefloprojektet som startade 1999 är ett unikt samarbete mellan grundskola, högskola och universitetssjukhus och har hittills resulterat i fem doktorsavhandlingar. De som haft daglig gymnastik hade förutom bättre betyg också bättre muskulatur och skelett.

Enligt Ingegerd Ericsson är Bunkefloprojektet speciellt viktigt för de barn som inte är intresserade av föreningsidrott:

– I skolan kan man nå alla barn. Det är arena där alla barn finns, säger hon.

När forskarna mätte elevernas motoriska förmåga, det vill säga balans och koordination, så hade 93% av de elever som haft daglig gymnastik bra motorik medan 53% i kontrollgruppen bedömdes ha bra motorik.

Resultaten av långtidsstudien är så påtagliga att det är dags att tänka om, menar Ingegerd Ericsson.

– För att höja elevernas teoretiska nivå så kan man satsa på

Shayar Laibi går i nionde klass och menar att den dagliga gymnastiken har gjort det enklare att koncentrera sig på lektionerna:

– Speciellt på långa dagar.

Har det påverkat dina betyg?

– Jag hade kanske inte haft lika höga betyg om jag varit stökig, säger Shayar Laibi.