"Även skeptiska röster ryms i IPCCs rapport"

2:43 min

I Klotets reportage från USA om klimatundervisning sa naturkunskapsläraren att trycket att undervisa om "den andra sidan" av klimatvetenskapen ökar. Frågan är då vad den "andra sidan" av klimatforskningen skulle vara? Finns det en sådan?

– Nej inte på något sätt. Om man har som underlag rapporter från FNs klimatpanel, så finns det ju väldigt trovärdig vetenskaplig information. Det är ungefär tusen vetenskapliga artiklar som granskas av cirka trehundra experter och världsmedborgare. Och de har samlats och enats om att växthuseffekten mycket sannolikt har orsakat den största delen av de senaste femtio årens ökning av jordens medeltemperatur. 

Det sägerCaroline Leck, professor i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet, som suttit med både i FNs klimatpanel, IPCCoch i svenska regeringens Vetenskapliga råd för klimatfrågor.

Men finns det plats även för skeptiska röster i den sammanställningen?

Ja, o ja. Man går ju igenom allt granskat och publicerat vetenskapligt material. Men det är ju väldigt viktigt att det är vetenskapligt granskat. Är det inte det finns det inte som underlag för rapportens innehåll och bedömning.

Hur reagerar du när du hör om rörelsen i USA där man kräver att man ska få undervisa om åsikter om klimatet som inte har den här vetenskapliga granskningen i botten?

– Ja, först blir jag ju orolig och bedrövad.

– Men för att försöka förstå hur sådant här uppkommer så skulle jag vilja säga att har man rädsla och okunskap försöker man hitta en syndabock som förklaring. Och en stark syndabock i den amerikanska kulturen är ju kommunismen. Det var det som nämndes i reportaget att man kopplar ihop de som talar om klimatförändring med kommunism.

– Så man gör en politisk, känslomässig fråga av det hela istället för att befinna sig i kunskapen om vad som verkligen är observerat och vad som verkligen händer, och förstå orsakerna till det.

– Sverige är ett föregångsland och kommer att förbli även kunskapsmässigt i skolorna.

Så det här är ingenting som du är rädd för ska spilla över på svenska skolor?

– Nej, det är klart att våra gymnasielärare idag kanske inte har all kunskap, men jag har träffat på många av dem i våra sammahang där vi ger kvällskurser och andra kurser, och de är mycket intresserade och verkligen villiga att föra ut den rätta kunskapen till våra gymnasielever och ungdomar.