Skola kan stängas efter hot

Ludvikgsborgsskolan i Västervik kan komma att stängas på måndag. Det är skyddsombudet som har reagerat på att en lärare tvingas undervisa en elev som dömts för allvarliga hot mot henne. Skyddsombudet menar att det inte räcker med att en särskild assistent är med när den hotande eleven är på lektionerna utan kräver fler åtgärder. Om de inte genomförs tänker alltså skyddsombudet stänga skolan påmåndag