Mer pengar till energirådgivning

Det ser nu ut som om energirådgivningen kan bli kvar på Gotland. I energipropositionen slås det fast att det är nödvändigt med en lokalt förankrad energirådgivning. Där sägs också att de kommunala energirådgivarna ska få utökade resurser och att deras roll bör stärkas.
I propositionen uppskattas behovet av en satsning på energirådgivarna kosta staten 540 miljoner under en 5-års persiod. Det finns ett förslag inom kommunen på att lägga ner energirådgivningen på Gotalnd eftersom statsbidraget bara räckte till årsskiftet. Men nu föreslås alltså från statligt håll istället en satsning på energirådgivarna, som bland annat arbetar med att ge råd till privatpersoner och företag om att hitta bra lösningar på värmesystem.