Lunds konsthall kritiseras i ny rapport

Lunds konsthall blir uppläxad i kommunal rapport. Man måste bli mer pedagogisk, menar Kultur- och fritidsförvaltningens utredare. Nu föreslår man ett nytt verksamhetsuppdrag, med noggranna uppföljningar.

Bakgrunden till rapporten är den medborgarenkät som pesenterades förra året och där 32 procent gav tummen ner för konsthallen.

Kultur och fritidsnämnden ska ta ställning till förslagen i den nya rapporten den 19 april.

Den nya översynen slår visserligen fast att konsthallen har många besökare i förhållande till invånarantal, ekonomiska anslag och jämfört med andra konsthallar. Och att den håller hög kvalitet. Men sen tar man av silkesvantarna.

Konsthallen tillhör den tyskspråkiga utställningstraditionen, menar tjänstemännen, vilket enligt dem bl a innebär att konstnärens eller curatorns syn på hur verken ska visas är det viktigaste, ibland på publikens bekostnad. Vidare menar man att konsthallens "pedagogiska verktyg når bara en liten del av besökarna".

Därefter pekar man på sitt förslag till nytt verksamhetsuppdrag, bla att konsthallen "ska presentera ett varierat utställningsprogram där det finns plats för såväl det publikt breda som det smala". Att "verksamheten ska präglas av gästfrihet och välkomnande tilltal". Och att konsthallen ska arbeta "för att göra verksamheten synlig och tillgänglig för alla".

Man vill också kontrollera att uppdraget följs. Bl a genom att förvaltningen tar fram "spridningskriterier för förhållandet mellan grupp och separatutställningar, kvinnliga och manliga konstnärer, olika generationer, geografiska och kulturella regioner, uttrycksmedel eller tekniker samt besökssiffror och målgruppsanalys."