mariannelund

Sju döms för grov gruppvåldtäkt

Sju får långa fängelsestraff, en frikänns och den drabbade kvinnan får ett skadestånd. Sex av de dömda utvisas. Trots att samtliga nekade till den grova gruppvåldtäkten i Mariannelund.

Två av de åtalade döms för grov våldtäkt och även medhjälp till grov våldtäkt till fängelse i sex år och sex månader.
Fyra döms för grov våldtäkt till till fängelse i sex år:
En döms för grov våldtäkt till fängelse i fyra år och och sex månader eftersom han var under 21 år när gruppvåldtäkten gjordes.
Sex av de dömda utvisas på 15 år.
En åtalad frikänns eftersom bevisen inte räckte till.
Den drabbade kvinnan får ett skadestånd på 475 000 kr.

De nekade
Alla de dömda har förnekat brott under rättegången. Två av de åtalade har erkänt att de haft samlag med målsäganden och ytterligare en person har medgett någon sorts sexuell samvaro.
Åklagaren åberopade en mängd skriftlig och muntlig bevisning för att styrka åtalet. Tingsrätten har i sin prövning funnit att målsäganden är trovärdig beträffande de uppgifter hon lämnat.

DNA-spår avgörande
Ett bidragande omständighet har varit den stora mängd DNA-spår som anträffats på olika platser. Emellertid har målsäganden haft svårt att konkret berätta om alla detaljer av händelseförloppet varför tingsrätten gjort en sammantagen prövning av alla omständigheter som förelegat och kommit fram till att de tilltalades berättelser i många avseenden är sådana att de inte ska tillmätas någon större betydelse.
Enligt åklagaren finns 48 spermaspår inne i kvinnan och i männens kalsonger. Dessutom har rättsintyg, kvinnans berättelse och annan tekniska bevisning har stor vikt i domen.

Högt skadestånd
Den avgörande bevisningen har varit dels målsägandens utpekande av de olika gärningsmännen och dels den DNA-bevisning som finns i målet.
Kvinnan hade begärt 1 250 000 kr i skadestånd men får 475 000.
- Vi gör ett stort avsteg från det vanliga beloppet som kanske är 75 000 kr för en ensam våldtäkt men här bedömer vi att det är en avsevärd kränkning och då ska det vara ett högt skadestånd, säger rådman Erik Handmark.

Åklagaren nöjd
Åklagare Adam Rullman är nöjd med domen. 
Nyheterna har försökt nå försvarsadvokaterna, men utan framgång. Åklagare Adam Rullman utesluter inte att domen överklagas till hovrätten.

Reportrar Viktor Mattsson och Elin Ericsson