Betalar ingen skatt på Gotland

Regiondirektören Bo Dahllöf är inte folkbokförd på Gotland där han arbetar som högsta chef inom Gotlands kommun. Det betyder att han inte heller betalar någon kommunalskatt på Gotland. Nästan 300 000 kronor mister Gotlands kommun därmed i skatteintäkter.
Bo Dahllöf själv tjänar runt 16 000 kronor per år på att vara skriven i Västerås där hans familj finns. Bo Dahllöf kan också göra avdrag i deklarationen för dubbelt boende och resor. Regiondirektören på Gotland ligger på 8:e plats bland landets 271 kommundirektörer när det gäller lönen.