Linköping

Varnar för giftiga marker

Det finns så höga halter av det starkt giftiga ämnet dioxin vid det gamla sågverksområdet i Bestorp, söder om Linköping att barn och hundar inte bör vistas i den del som i dag används för uppläggning av båtar.

Den varningen går nu Linköpings kommun ut med efter en färsk undersökning. Kommunen vill nu att staten ska bidra till saneringen och kallar samtidigt boende i området till informationsmöte.

Redan för fem år sedan konstaterade kommunen och Länsstyrelsen att marken vid Bestorps tidigare sågverk innehöll miljöfarliga ämnen som dioxiner från den tid då virke impregnerades på platsen.