Bildt: Alla regler och lagar följdes i Saudiaffären

2:07 min

När riksdagen idag debatterade det svenska vapensamarbetet med Saudiarabien tillbakavisade utrikesminister Carl Bildt alla misstankar om att de regelverk som gäller kring vapenexport inte skulle ha följts i affärerna kring Saudiarabien.

– I alla de frågor som nu diskuteras har regeringen eller regeringar och myndigheter av allt att döma fullt ut respekterat och följt de lagar och regler som riksdagen med bred majoritet fattat beslut om, och de beslut som fattats med full insyn av företrädare för riksdagens partier. Kort sagt, det finns ingen skandal i den så kallade skandalen.

Debatten som Vänsterpartiet har tagit initiativ till har sin grund i Ekots avslöjande om planerna på att med svensk hjälp bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Det vill säga en anläggning för explosivämnen och raketbränsle till bland annat pansarvärnsvapen, något som Carl Bildt i debatten i dag konsekvent hävdade inte var en vapenfabrik.

– Det är inte tillverkning. Det är ingen fabrik och ingen har påstått annat. De som gör det är ute för att medvetet eller omedvetet vilseleda.

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin har tidigare tagit avstånd från avtalet med Saudiarabien som en socialdemokratisk regering slöt. Samtidigt har han också sagt att han inte är beredd att lova att avsluta avtalet om Socialdemokraterna kommer till makten efter nästa val.

För det fick han mycket kritik från såväl borgerligt håll som från Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt:

– Jag tycker ändå att den otydligaste eller tvetydigaste positionen i den här debatten, den har Urban Ahlin och Socialdemokraterna. Jag kommer att tänka på uttrycket att försöka vara lite gravid. och här gör Socialdemokraterna ett klassiskt försök att vara lite gravid . Jag begriper fortfarande inte om Socialdemokraterna är för eller emot det här vapensamarbetet med Saudiarabien.

Urban Ahlin försvarade sin ståndpunkt såväl under som efter debatten:

– Det är för att jag vill vara helt ärlig. Det handlar om att jag gärna skulle vilja se att vi kan omförhandla det, göra det lite annorlunda, se vad saudierna vill och så vidare. Jag vill inte lova att vi bryter avtalet . Så enkelt är det.