Astma kan vara flera sjukdomar

Nu finns det hopp om bättre mediciner för de uppåt tio procent av svenska folket som lider av astma. Hittills har många av mekanismerna bakom folksjukdomen gäckat forskarna, och de mediciner som används idag kan bara lindra symptomen, men inte bota själva sjukdomen. Nyckeln till gåtan kan ligga i att sluta betrakta astma som en enda sjukdom, och i stället se att det kan vara sex, sju olika varianter - en teori som just nu testas i en studie i Göteborg som är den största i sitt slag någonsin.

Lungkapaciteten är en av en lång rad saker som forskningslaborant Helen Törnqvist, och hennes kollegor vid Krefting Research Center i Göteborgs, mäter hos försökspersonerna. Hittills har undersökningen visat att riktigt svår astma är vanligare än man tidigare trott och drabbar ca två procent av befolkningen, och att det finns kopplingar mellan astma, kronisk bihåleinflammation och vanlig nästäppa.

Nu samlas ytterligare data in och syftet är att dela in astmatikerna i ett antal grupper där sjukdomens orsak och biologiska processer i kroppen skiljer sig åt, trots att symptomen med trånga och inflammerade luftvägar som ger slem, hosta och andnöd, är likartade.

Traditionellt skiljer man på astma som orsakas av allergi och så kallad icke-allergisk astma, men allt fler studier tyder på att astma är ett syndrom som är gemensamt för upp emot sju olika sorters astmasjukdomar. Att definiera dem är ett viktigt led i att förstå mekanismerna bakom astma, säger Jan Lötvall, som är professor i klinisk allergologi.

– Vi gör vad vi kallar för mekanisktiska studier, det vill säga vi kan försöka söka efter de biologiska processer som verkligen orsakar de här olika typerna av astma, säger Jan Lötvall.

Idag får alla astmatiker ungefär samma mediciner som lindrar symptomen, men i framtiden kan vi hoppas på specialanpassade läkemedel som till och med botar astma - det kan komma att ske inom tio år, hoppas Jan Lötvall.

Jag tror nog att vi kommer att komma väldigt långt inom de närmsta tio åren, om inte ett bot så nära ett bot hoppas jag.