Cementaöverklagande avslås

Ett överklagande av Cementas tillstånd att återuppta driften av ugn 7 vid fabriken i Slite, har avslagits av regeringen.
Det är en boende i centrala Slite som klagat på att eldningen av kol och gummiflis medför en besvärande nedsmutsning. Slitebon vill att det görs mätningar av föroreningarna i närheten av fabriken. Men regeringen konstaterar att Cementa kan åläggas att genomföra sådana mätningar om det behövs. Miljödomstolen som är ny tillsynsmyndighet, håller på att behandla villkoren för utsläppen från ugn 7 och 8, och i väntan på det tycker regeringen inte att det finns anledning att kräva särskilda mätningar i omgivningarna för att Cementa ska få tillstånd att använda ugn 7.