Nu förbjuds bisfenol A i barnmatsburkar

2:26 min

Det hormonstörande ämnet bisfenol A ska förbjudas i lock till barnmatsburkar i Sverige. Det beslutar regeringen i dag. Dessutom får flera myndigheter i uppdrag att fortsätta kartlägga förekomsten av bisfenol A i andra produkter.

– Det här är ett paket för att hantera bisfenol A i Sverige eftersom det är farligt, giftigt, cancerframkallande och hormonstörande, säger miljöminister Lena Ek.

Varför inskränker ni förbudet till just barnmatsburkar?

– Dels därför att barn är särskilt känsliga dels därför att vi tror att det främst används i sådana produkter.

Bisfenol A är en plastkemikalie som förutom att den alltså är giftig och cancerframkallande också kan påverka förmågan att få barn.

Sedan förra året är det förbjudet med bisfenol A i nappflaskor. Dagens beslut att utöka förbudet i Sverige till lock på barnmatsburkar lever många tillverkare redan i dag upp till.

Så frågan är om föräldrar med dagens regeringsbeslut kan känna sig trygga med att deras små nu inte ska få i sig bisfenol A. Ja, eftersom den värsta bisfenolkällan försvinner, svarar Lena Ek.

Nja, svarar Mikael Karlsson, som är ordförande för Naturskyddsföreningen.

– Det här är ett väldigt viktigt steg framåt mot en giftfri miljö, men det återstår ju väldigt mycket att göra eftersom barn utsätts för bisfenol A från inte bara barnmatsförpackningar utan även andra matförpackningar.

Ändå tror Mikael Karlsson att det här beslutet kan skynda på en strängare kemikalielagstiftning generellt inom hela EU.

– Vi har sett att när enskilda länder går före de andra så ifrågasätter det hela systemet och då har systemen förbättrats. Det har varit ett historiskt mönster att föregångsländer påverkar EU väldigt positivt på miljöområdet.

Men det finns också misstankar om att bisfenol A förekommer i dricksvatten, som en konsekvens av att gamla rör numera ofta isoleras med plast  som innehåller det, så kallad relining. Bland annat har branchorganisationen Svenskt vatten föreslagit ett förbud mot relining till dess att man vet mer.

Men regeringen beslutar i stället att bland annat Kemikalieinspektionen under två års tid ska kartlägga förekomsten av bisfenol A. Det gäller även leksaker. Och lite snabbare – på tre månader ska frågan om ett eventuellt förbud mot bisfenol A i kvitton utredas.

Kunskapen är inte tillräcklig, anser miljöminister Lena Ek.

– Man kan inte förbjuda ämnen utan att ha en övertygande vetenskaplig dokumentation.