Nu ska det råda vapenvila i Syrien

1:23 min

Enligt fredsplanen ska det nu råda eld upphör i Syrien. Den syriska regimen har lovat i ett brev till det internationella sändebudet Kofi Annan att upphöra med alla stridshandlingar från klockan 05.00 svensk tid.

In i det sista fortsatte våldet - stridsvagnar rullade in i oppositionsfästet Hama i går efter det att regimens löften om att iaktta vapenvila från nu på morgonen hade kungjorts - och i Homs fortsatte artilleribombardemangen mot upproriska stadsdelar.

Att döma av de rapporter som finns nu på morgonen från nätverken av oppositionsaktivister verkar dock något slags lugn råda  - men om det lugnet är ett verkligt vapenstillestånd vet ingen än. Misstron är stark mot en regim vars löften hittills inte varit mycket värda.

Regimen sade i sitt brev till Kofi Annan i går att alla stridsaktiviteter skulle upphöra klockan 05.00 svensk tid men att regimen förbehåller sig rätten, som det hette, att besvara attacker från väpnade terroristgrupper - regimens beteckning på oppositionen.

Och talesmän för den väpnade oppositionen sade att de iakttar vapenvila om regimen gör det - men att de inte tror ett ögonblick att regimen har för avsikt att göra det.

Kofi Annan står under tryck från västmakterna i FN:s säkerhetsråd att snabbt rapportera till rådet om vapenvilan håller - men frågan är hur den bedömningen ska kunna göras. Det finns inga oberoende observatörer i Syrien, inga oberoende journalister och det kommer att ligga i båda sidors intresse att hävda att den andra sidan har brutit mot vapenvilan.