Lidköping

23 lärare varslas i Lidköping

1:36 min

Lidköpings kommun varslar i dag 23 anställda inom grundskolan om uppsägning. Anledningen är främst ökade lokalkostnader inom förskolan och ett minskat elevantal i grundskolan.

Enligt Johan Olofson, barn- och skolchef i Lidköping, går det i dagsläget inte att säga exakt vilka lärare och skolor som kommer att drabbas:

– Vi sitter i förhandlingar med facket nu, så vi kan inte gå in och precisera det. Det enda jag kan säga är att även om det naturligtvis handlar om lärartjänster, så handlar det om andra tjänster också, säger han.

Orsaken till varslet är alltså ökade lokalkostnader inom förvaltningen Barn & Skola. Ett antal lokaler har hyrts för att möta det ökade behovet inom förskolan, samtidigt som elevantalet i grundskolan har minskat. Därför skär man nu ner på lärarna.

Enigt beslut i nämnden
Och enligt Mario Melani (s), ordförande för barn- och skolnämnden i Lidköping, är det stora summor som måste sparas:

– Det är 6-7 miljoner kronor ungefär, säger han.

Är det ett enigt beslut ni har tagit inom nämnden?

– När det gäller det ökade behovet av lokaler och därmed de kostnadshöjningar som vi har dragit på oss så har vi varit eniga.

Kunde ni ha gjort något för att förhindra att ni hamnade i den här situationen?

– Vi har gjort en hel del. Vi har tittat på alla andra kostnader vi har, typ mat, städ och allt annat runtomkring och gjort besparingar, säger Mario Melani.

Det är inför skolstarten i höst som den eventuellt bantade organisationen ska vara klar. Problemet är akut och för att slippa uppsägningar hoppas Jan-Erik Eriksson, centerrepresentant och andre vice ordförande i barn- och skolnämnden, att kommunstyrelsen skjuter till pengar.

"Dålig framförhållning"
Från fackligt håll hoppas man också på ett tillskott men där poängteras att det snarare är dålig planering än pengar som är orsaken till varslet.

– Framförhållningen med budgeten är väldigt dålig. Vi måste försöka organisera verksamheten tidigare, annars går man back, säger Bo Källström, ordförande i Lärarförbundet i Lidköping.

Grundskolan i Lidköping har cirka 700 anställda. Totalt inom förvaltningen Barn & Skola arbetar cirka 1200 personer.