Lärare i USA:

Klimathotet inte bara människornas fel

2:52 min

Nästan hälften av de amerikanska lärarna vill inte entydigt skylla klimatförändringarna på människan. Nanna Johansson undrar vems felet då är och hur man tänker i den övriga undervisningen.

Detta illustreras med en käck sketch!