EU-möte om byggnadsvård

Kulturansvariga i EU-ländernas utrikesministerier har möte i Visby under onsdag och torsdag. Vid mötet diskuteras bland annat samarbete med länderna i Baltikum och frågor om byggnadsminnesvård. Mötet avslutas med stadsvandring i Visby.