Regeringen vill underlätta andrahandsuthyrning

2:48 min

Regeringen föreslår i dag lättnader för bostadsmarknaden. Genom regeländringar och höjt schablonavdrag vill man underlätta andrahandsuthyrning och öka rörligheten.

Schablonavdraget föreslås höjas från 21 000 till 40 000 om året och takbeloppet för fastighetsavgiften sänkas från 1 400 kronor till 1 200 kronor

Förslagen beräknas kosta statskassan 800 miljoner om året.

En viktig förändring i dagens förslag är att vetot för bostadsrättsföreningar tas bort vid andrahandsuthyrning.

Vid uthyrningen av en bostadsrätt får uthyraren ta ut kostnader för månadsavgiften och därtill kapitalkostnader. Skulle bostadsrättsinnehavaren som hyr ut sakna lån kan en schablonberäkning tillämpas.

Detta kommer enligt Fredrik Reinfeldt få effekt på utbudet, då många i dag inte får ta betalt för sina faktiska räntekostnader när de hyr ut i andra hand.

- Stockholms bostadsmarknad är sådan att man kan köpa en väldigt dyr bostadsrätt, för åtta miljoner. Och sedan kan avgiften vara låg, kanske några hundralappar, säger han.

Dessutom förlänger regeringen avgiftsfriheten vid nybyggen. Förslaget omfattar bostäder som färdigställs 2012 och framåt och innebär att nybyggen slipper betala fastighetsavgift de första 15 åren.

Avgiftsfriheten vänta belasta statskassan m 960 miljoner kronor om året. Men först år 2027, då intäktsbortfallet slår igenom.

Exakt hur många fler bostäder förslagen kommer att ge, vill Fredrik Reinfeldt inte ange.

- Vi är väldigt ödmjuka inför att det är svårt att slå fast en exakt siffra. Vi nämner 20 000 efter beräkningar vi har gjort när det gäller att hyra ut ägda bostäder.

Därtill beräknas att skattelättnaderna som föreslås kommer öka nybyggnationen av bostäder. Här nämner regeringen cirka 400 lägenheter per år.

HSB:s ordförande Anders Lago är kritisk till förslaget att ändra regelverket kring andrahandsuthyrning. Det finns inga skäl att genomföra annat än marginella förändringar, anser han.

"Man måste komma ihåg att det blir stora problem för många bostadsrättsföreningar om man har medlemmar som inte bor själva i lägenheterna", skriver Lago i ett pressmeddelande.

Villaägarnas riksförbund är negativa till förslaget om sänkt fastighetsavgift för flerfamiljshus. Det förstärker skevheter i beskattningen av bostäder, anser Joacim Olsson, vice förbundsdirektör i Villaägarnas riksförbund.

"Det finns inget logiskt skäl till varför till exempel barnfamiljer, som ju oftare väljer att bo i hus, ska betala mer skatt för sitt boende", skriver han i ett pressmeddelande.

Fastighetsägarna är däremot positiva till regeringens förslag och välkomnar särskilt sänkt fastighetsavgift för flerbostadshus och att man vidtar åtgärder för att det befintliga bostadsbeståndet ska kunna utnyttjas bättre, skriver Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige i ett pressmeddelande.

Ekot/TT