Oro för miljö i Eskilstuna

Vart sjunde hushåll i tre centrala bostadsområden i Eskilstuna känner oro för olika miljöstörningar som trafikbuller eller störningar från industri. Det visar en undersökning som yrkes- och miljömedicinska kliniken i Örebro har gjort på uppdrag av kommunens miljökontor. Trafikstörningar är det vanligaste problemet, enligt undersökningen.