Välgörenhet istället för välfärd?

Välgörenhet och skänkta pengar spelar allt större roll i den svenska välfärden, visar P1-programmet Kalibers granskning. Vårdcentraler och socialtjänsten hänvisar till ideella organisationer när deras resurser inte räcker till.

Hur stor funktion tycker du att välgörenhet ska ha i välfärden?

Välgörenheten ökar i Sverige. Vi ger allt mer pengar till ideella organisationer. Och sedan årsskiftet har det blivit okej att dra av på skatten för gåvor som ges.

Det händer ofta att vårdcentraler, arbetsförmedlingen och socialtjänsten hänvisar till ideella organisationer när det offentliga inte räcker till. Det kan röra sig om allt från soppkök till ekonomiska bidrag eller kurser för arbetslösa.

Genom tiderna har ideella organisationer jobbat bredvid det offentliga. Organisationerna kan se nya behov och starta verksamheter snabbt för att täcka dem. Ofta täcker staten och lagen upp för behoven senare. 

Ibland finns det en poäng med att det är just ideella organisationer och inte myndigheter som bedriver verksamheten, säger de som Kaliber pratar med.

– Kommunen har ett par fältassistenter som gör snarlikt arbete som vi gör, men den målgrupp vi jobbar med här har misstro eller hat mot sociala myndigheter. Eftersom vi inte är en offentlig aktör utan ideell får vi en annan typ av relation. Med många av de här ungdomarna är det nödvändigt att ha den. De kan känna att vi kan vara deras advokat eller stötta dem med de här processerna utifrån deras behov. Då kommer vi längre.

Men frågan är hur stor del av det sociala arbetet som ideella aktörer ska ta ansvar för. Den gränsdragningen funderar många av organisationerna en del på. Lennart Forsberg är social chef på Stadsmissionen i Göteborg:

– Det är frågan hur mycket vi ska hjälpa till med hyror, el och de basala sakerna. Den diskussionen bör vi ta själva, men vi bör kanske ta en diskussion med socialtjänsten om det också. Det offentliga skickar folk till oss för att de vet att vi kan fylla det som de inte kan göra.  Samtidigt hänvisar de hit, det är något som hänt. Det kan vara okej att de hänvisar, men vi får ju fundera över vilken roll vi har.

Lennart Forsberg fortsätter:

– Jag tror att vi har en funktion nu. Vi har blivit en funktion.

Torbjörn Hjort, docent i socialt arbete på Lunds universitet, forskar om socialbidrag och har även forskat om ideella organisationers roll i samhället. Han säger att det kan finnas risker med att ideella organisationer får ett större ansvar i välfärdssamhället.

– Det vi ser är att det blir inte lika rättighetsbaserat och inte samma rättssäkerhet. De har ett antal pengar och är inte lagstyrda på samma sätt vad gäller samhällsansvar. Dessutom kan de ju vara moraliserande.