Kronoberg

Markägare ska bli medvetna om kulturskatter

1:29 min

Hur går ett modernt skogsbruk ihop med vikten av att bevara fornminnen? I ett projekt som drivs av bland annat länsstyrelserna i Kronoberg och Jönköping, ska maskinförare och markägare lära sig mer om fossil åkermark.

Det var inte förrän under 1980- och 90-talet som arkeologerna började förstå hur pass gamla de fossila åkermarkerna faktiskt var. Nu är man väl medveten om dess kulturhistoriska värde, och de skyddas av kulturminneslagen.

Eftersom fornlämningarna ofta finns insprängda i skogsmarker och jordbruksmarker, är det viktigt att markägare lär sig vad som bör bevaras.

Och för att öka förståelsen och medvetenheten har länsstyrelserna i Kronoberg och Jönköping tillsammans med skogsstyrelsen och flera stora skogsbolag dragit igång projekt Skogens Kulturarv.

– Det är för att öka medvetenheten och få en gemensam förståelse och i slutänden kunna undvika att fornlämningar skadas i det moderna skogsbruket, säger Markus Boxe, arkeolog på Länsstyrelsen Kronoberg.

Klara Börjeson
klara.borjeson@sverigesradio.se