Krav på utökad primärvård

Det behövs fler primärvårdsenheter i Nyköping och de bör drivas av alternativa vårdgivare, som privata, kooperativa eller ideella - detta för att förbättra tillgängligheten för patienterna och arbetssituationen för personalen. Det anser oppositionspartierna i en gemensam motion till landstingsfullmäktige.
Socialdemokraternas och vänsterpartiet har tidigare sagt nej till en motion med samma innehåll och sagt att man skulle prova behovet av ytterligare enheter i primärvården, men problemen kvarstår, menar oppositonen.