Förslag: Inför kroppsvisitering på ungdomshem

3:04 min

Barn och unga som vårdas på statliga institutioner ska kunna kroppsvisiteras rutinmässigt utan någon särskild misstanke, och utan att det behöver dokumenteras i journalerna. Det här vill regeringen i ett nytt lagförslag som har fängelselagen som förebild.

– Det är farligt på det sättet att det ger en öppning till rutinmässiga kroppsvisitationer. Man tar bort kravet på att behöva dokumentera att man gör det här, och det finns heller inget möjlighet att i framtiden få det lagligt prövat om det här har skett på ett sätt som är riktigt, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

– Och det är farligt menar jag, för det öppnar dörren för att det kan missbrukas utan att det går att upptäcka av tillsyn eller på annat sätt.

På statens särskilda ungdomshem vårdas barn och unga från 11 år. De flesta är inte dömda för brott utan vårdas av andra orsaker.

Kroppsvisitation kan i dag bara göras vid ankomsten, eller när det finns en misstanke om att de har något otillåtet på sig. Men det här vill regeringen ändra på.

Lagförslaget, som nu är ute på remiss, har fängelselagen som förebild och innebär att kroppsvisitationer ska kunna göras som en rutinåtgärd, när som helst.

Även de ungas rum ska kunna genomsökas utan någon särskild misstanke. Förslaget gäller också vuxna missbrukare som tvångsvårdas.

Visitationerna ska inte kunna överklagas och personalen ska inte ens behöva dokumentera att kroppsvisitationer har gjorts.

– För något år sedan kunde Ekot avslöja att när det gällde avskiljning och isolering av barn och unga på slutna ungdomshem så gick det inte alltid rätt till. Och sättet som det kunde avslöjas på var genom att gå igenom dokumentationen. Och det var viktigt att det gick att upptäckte.

– Tar man nu bort kraven på att dokumentera tvångsingripanden, som det innebär att göra en kroppsvisitation, då går det inte att upptäcka fel i efterhand. Och det är det jag vänder mig emot, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnminister Maria Larsson säger att sådana här visitationer redan har förekommit på statens institutioner, trots att det inte funnits lagligt stöd för det.

– När det tidigare användes fanns inget lagstöd. Nu föreslår vi ett lagstöd, att man ska kunna göra det. Det man också måste göra är att garantera säkerheten. Då vill vi se till att det finns ett starkt skydd, för att man inte ska kunna skada sig själv och inte kunna skada andra.

Men om det är så att den unge och personalen har olika uppfattningar om hur saker har gått till, är det då inte bra att det finns dokument där man beskriver varför man har gjort en viss åtgärd?

– Det kan det naturligtvis vara. Å andra sidan kan det ibland ha praktiska problem att göra mycket utav dokumentation, och det här får man väga mot varandra. Det är därför vi sänder förslaget på remiss, och vill avvakta remissinstansernas synpunkt.

Föreläsaren Maria Moraes har tidigare själv vårdats på särskilda ungdomshem, och hon har svårt att förstå barnministerns argument att det skulle vara svårt att dokumentera just kroppsvisitationer.

– Jag har läst mina gamla journaler från de hem jag har bott på. Och där stod det precis vad jag gjorde under dagen, vad jag pratade med de andra boende om, hur jag betedde mig, hur jag hade sovit, om jag hade ätit, om jag hade städat mitt rum.

– Om man dokumenterar någonting sådant, varför kan man då inte dokumentera att man har blivit kroppsvisiterad av personal, när en människa ska börja ta på din kropp och dina kläder. Det är helt absurt.