Osäkert om sparförslag för försvaret håller

2:07 min

Regeringens förslag om att spara 760 miljoner kronor per år från 2015 genom att flytta verksamhet från Försvarsmakten till Försvarets materielverk vilar på osäker grund, enligt de inblandade myndigheterna. Försvarsmakten är osäker på om besparingarna kan bli så stora så snabbt.

– Försvarsmakten har tidigare uttryckt en oro över just besparingsmålens storlek. Det är kort om tid att arbeta med här, att i detalj planera för hur det ska gå till och sedan också se till att verksamheten fungerar under den här överföringsperioden, säger Leif Nylander, Försvarsmaktens materielchef.

Regeringen föreslår med stöd av Socialdemokraterna att delar av Försvarsmaktens logistikavdelning flyttas över till Försvarets materielverk, FMV. Exempelvis delar av verkstäderna för marinen, flyget och armén, liksom försvarets enhet för upphandling.

Pengarna som sparas ska gå till förbandens dagliga verksamhet.

Håkan Färm, chef för verksledningsstaben på FMV, hoppas och tror att det ska gå att nå besparingarna, även om det kan bli jobbigt.

Tanken är att de 1 500 försvarsmaktsanställda som flyttas över sannolikt ska gå vidare till privata bolag som FMV sedan köper in tjänsterna av. Det är viktigt för besparingarna, enligt Håkan Färm.

– Det är väldigt avgörande. I den här processen ligger en effektivisering.

Och då måste ni få lägga ut det här på andra entreprenörer?
– Ja det ingår, det är en del i detta.

Men regeringen behöver Socialdemokraternas stöd och partiet är inte övertygat om att det är bra att låta privata företag ta över verksamheten.

– Om man ska lägga ut verksamhet på entreprenad får det inte drabba den militära förmågan. Det måste finnas tydliga beredskapskrav, säger Peter Hultqvist, ordförande i försvarsutskottet.

Skulle riksdagen säga nej till att privata företag tar över kan knappast besparingarna bli så stora som tänkt, enligt Håkan Färm på FMV.

Men moderaten Cecilia Widegren, vice ordförande i försvarsutskottet,  tror ändå att besparingarna på 760 miljoner kan nås, då myndigheterna själva lämnat grundförslaget.