Kärvare tider för företag som vill låna pengar

1:32 min

Företag har svårt att få nya lån, visar en så kallad kreditbarometer från Danske Bank. Bekymmersamt, anser chefsekonom Roger Josefsson.

– Det verkar bli mer och mer kärvt för företagen att få tillgång till finansiering, framför allt för små och medelstora företag. Det tycker jag är rätt bekymmersamt, säger Roger Josefsson.

Undersökningen visar visserligen att de svenska bankerna fortsätter att låna ut pengar, samtidigt som skuldproblemen är stora i Europa, men att det har blivit svårare för företagen att ta nya lån hos bankerna.

Branscher som fått det svårare med sin finansiering är bland annat fastighetsbranschen, byggbranschen och företag inom transportsektorn.

Undersökningen, som gjordes i slutet av mars, med dryga tusen företagsintervjuer, visar att det är stora skillnader i landet.

I norra Sverige är det fortfarande lättare och i östra Götaland har exempelvis 15 procent av de tillfrågade företagen fått nej på en låneansökan, säger Roger Josefsson.

– Vissa områden har det fortfarande ganska bra, men sedan finns det mer oroväckande tecken för storstadsregionen. Framför allt för Stockholm där man ser att antalet avslag på kreditansökningar ökar kraftigt.

Kreditbarometern visar också att företagen har man dragit ned på sina investerings- och anställningsplaner.

Roger Josefsson, chefsekonom på Danske Bank, anser att det kan påverka konjunkturen negativt.