(m)-förslag om utförsäljning

Moderaterna vill att Landstinget ska sälja den mark och skog och dom kulturhistoriska byggnader som Landstinget äger.
Moderaterna anser att driftskostnaden, ungefär tre och en halv miljon kronor, borde användas till sjukvård istället. Dessutom menar de att det är rätt tid att sälja nu, eftersom priserna på fastigheter är höga.