Norrbotten

Mjölkbrist i framtiden

Det kan bli brist på lokalproducerade mejerivaror i länet. Anledningen är att antalet mjölkbönder och mjölkproduktionen i Västerbotten och Norrbotten har minskat under de senaste åren.

För att säkra tillgången på råvara startar nu projektet "Mer mjölk i tankarna".

Det handlar bland annat om kvalificerad rådgivning till både nya och etablerade producenter, samt erfarenhetsutbyte och samarbeten mellan producenterna.

Projektet finansieras av länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten, samt av Norrmejerier och av avgifter för de lantbrukare som utnyttjar den individuella rådgivningen i projektet.