Anders Borg presenterade vårbudgeten

Direkt

Ekots Katarina Helmerson rapporterade direkt från regeringens presskonferens om vårpropositionen på Finansdepartementet.

-- Det ekonomiska läget är som ett aprilväder, menade finansministern.

9.42 Anders Borg betonar att det inte kommer att finnas utrymme för några större skattesänkningar i höstbudgeten. Med det sagt är pressträffen slut.

9.34 Anders Borg försvarar att regeringen sparar i sämre tider trots att många efterfrågar mer stimulanser.

9.30 Ekots Mats Eriksson frågar hur allvarligt det är för regeringen att sysselsättningen skrivs ner. Finansminister Anders Borg betonar att det inte finns några avgrundsproblem som många misstänkte tidigare. "Vi har nu en möjlighet att lägga ett intensivt arbete inför höstens budgetproposition."

9.28 Anders Borg sammanfattar vårbudgeten: "Riskerna minskar men det finns betydande nedåtrisker i världsekonomin. Ju längre från krisens centrum vi är desto bättre för Sveriges välfärd. Med det sagt avslutar Anders Borg sin föredragning och nu tar frågor från journalisterna vid.

9.27 I höstbudgeten kommer förslag en jämförelse med många andra länder är

9.27 Anders Borg nämner att Sverige också ska ha en bra klimatpolitik.

9.25 Anders Borg talar om Sverige som ett land som står sig väl när det gäller forskning och innovationer när det gäller andra länder och utlovar mer pengar till det i höstbudgeten.

9.22 Borg talar om bostadsmarknaden och den bostadsbrist som finns i Stockholm och i andra storstäder. Ett sätt att minska bostadsbristen är att underlätta andrahandsuthyrning.

9.20 Borg övergår till att tala om vad som kan leda till att fler unga och fler invandrare kommer in på arbetsmarknaden.

9.18 Anders Borg talar om ungdomsarbetslösheten som är hög. Enligt Anders Borg är det svårigheterna att ta sig in på arbetsmarknaden som är en av de främsta orsakerna till det.

9.16 Anders Borg upprepar att den svenska ekonomin har gått bra och att långt färre är arbetslösa här jämfört med andra jämförbara länder. "Trots dåliga tider har sysselsättningsgraden ökat i de flesta grupperna", enligt Anders Borg.

9.14 Anders Borg summerar vårbudgeten med att reformutrymmet är litet. Men Anders Borg tror att överskottsmålet klaras av.

9.11 Det finns ett behov att vidta åtgärder mot arbetslösheten, säger Anders Borg. Därför finns det inget behov att vara i balans 2013.

9.10 Anders Borg uttrycker det som en dragkamp mellan att hålla igen och stimulera ekonomin.

9.09 Det finns risker för en fördjupad lågkonjunktur och därför behöver Sverige en säkerhetsmarginal, enligt Anders Borg.

9.08 Anders Borg tor att arbetslösheten ökar under året men att den ökningen stannar upp under slutet av året.

9.08 Sysselsättningen stannar upp och backar men kan ta fart i igen 2013 och 2014, enligt Anders Borg.

9.07 Det är psykoligiska mekanismer som gör att den svenska ekonomin bromsar, säger Anders Borg.

9.05 Den svenska ekonomin har klarat den starka nedgången betydligt bättre än andra länder. Den svenska tillväxten har varit starkare än andra jämförbara länder.säger Anders Borg.

9.03 Nedåtriskerna dominerar, betonar Borg. Arbetsmarknaden ska förstärkas jämfört med hur situationen ser ut nu, tror Anders Borg.

9.02 Om det ekonomiska läget blir mer stabilt finns det satsningar att ta till, men nu är läget fortfarande osäkert, säger Anders Borg.

9.01 "Det är som ett aprilväder," säger Anders Borg. Det finns både tecken på ekonomiska bakslag och stabilisering i de europeiska ekonomierna, enligt Anders Borg.

9.00 Finansminister Anders Borg hälsar journalisterna välkomna.