Samråd om ny flygbullerzon

Västerås stads byggnadsnämnd har skickat ut ett förslag om en ny flygbullerzon för Västerås flygplats, till samråd med bland annat berörda i området.
Den nuvarande bullerzonen bygger på den militära flygverksamhet som fanns vid flygplatsen på 70-talet, men zonen anses vara för stor idag, med tanke bland annat på modernare och tystare plan. Inom zonen får det till exempel inte byggas bostäder, men med förslaget till ny flygbullerzon vid Västerås flygplats skulle områden frigöras till ny bebyggelse. Arbetet med flygbullerzonen är en del av arbetet med översiktsplanen för Västerås. Samrådet skall vara avslutat den 15 maj.