Ny kritik mot förslag om kroppsvisitation på rutin

2:36 min

Det kommer ytterligare kritik mot regeringens förslag om att införa rutinmässiga kroppsvisitationer på ungdomshem. Barnrättsforskaren Titti Mattson tycker att förslaget är ogenomtänkt och att det är fel att använda fängelser som förebild för vården av barn och unga.

– Fängelselagen har ett helt annat syfte än socialtjänstlagen. Att då överföra fängelselagstiftning på socialtjänstens verksamhet blir två motstridiga uppgifter. Stöd och vård är socialtjänstens verktyg, inte kontroll och straff, säger Titti Mattson.

Samtidigt finns det problem på SiS-hemmen med att elever för med sig till exempel rakblad och skär sig själva, eller att de har droger där. Är det inte bra att man stoppar det?

– Jag tror att det är alldeles nödvändigt att man försöker stoppa det på olika sätt. Jag tror bara inte att det här är den rätta vägen. Det finns redan i dag möjligheter, om man misstänker att någon bär rakblad på sig, att kroppsvisitera vederbörande.

De allra flesta av de unga, från elva år och uppåt, som vårdas på särskilda ungdomshem är inte dömda för brott utan vårdas av andra orsaker.

Ändå har regeringen fängelselagen som förebild i sitt lagförslag om att införa rutinmässiga kroppsvisitationer på ungdomshemmen.

I dag är det bara vid ankomsten, eller om det finns  en misstanke, som personalen får kroppsvisitera.

Regeringen vill att det ska kunna göras utan misstanke och utan att det  ens dokumenteras.

Visitationerna ska inte heller gå att överklaga, istället är det tillsynsmyndigheten, Socialstyrelsen, som ska kontrollera att visitationer inte används felaktigt.

Men det blir en omöjlighet att kontrollera, enligt Titti Mattson, eftersom regeringen samtidigt vill slopa kravet på dokumentation.

Även barnombudsman Fredrik Malmberg är kritisk mot förslaget.

– För något år sedan kunde Ekot avslöja att det inte alltid gick rätt till när det gällde avskiljning och isolering av unga på ungdomshem. Sättet som det kunde avslöjas på var genom att gå igenom dokumentationen. Jag tänker att det var viktigt att det gick att upptäcka. Om man nu tar bort kravet på att dokumentera den här typen av tvångsingripanden som det innebär att göra en kroppsvisitation, då går det inte att upptäcka fel i efterhand. Det är det som jag vänder mig mot, säger han.

Det är Statens institutionsstyrelse, SiS, som drivit fram förslaget till regeringen. Ingen där vill ställa upp på en intervju och berätta varför SiS inte tycker att det är nödvändigt att dokumentera kroppsvisitationer.

– Det som SiS själva säger är att det genomförs på olika ställen där man har väldigt lite möjlighet att dokumentera, säger Maria Larsson (KD), som är ansvarig barnminister.

– Det har framförts som att det är betydande svårigheter att göra en dokumentation. Men det är också sådant som vi får lyssna in remissinstansernas synpunkter på, säger hon.