Välgörenhet - den nya välfärden

Välgörenheten ökar i Sverige. Vi ger allt mer pengar till ideella organisationer. Och sedan årsskiftet har det blivit okej att dra av på skatten för gåvor som ges.

I takt med att organisationerna får mer pengar, är det också fler som behöver dem. Ensamstående mammor, fattiga pensionärer, unga vuxna och ibland hela familjer söker sig till frivilligorganisationer när ingen annan hjälp finns att få.

Kalibers granskning visar hur gåvopengar spelar en allt större roll i den svenska välfärden. Vårdcentraler, arbetsförmedlingen och socialtjänsten hänvisar till ideella organisationer när det offentliga inte räcker till.