Färre brott i Enköping

Brottsligheten i Enköping har sjunkit drastiskt de senaste åren. Enligt polisen är det bland annat medvetna, förebyggande åtgärder som gett resultat.
I Enköping har man bland annat satt upp bättre belysing på parkeringsplatser och klippt ner häckar, vilket har försvårat inbrott och minskat risken för bilstölder. De undersökningar som polisen gjort visar att alla typer av brottsanmälningar minskat de senaste åren. Framför allt är det våldet i centrum som minskat. På tre år har antalet anmälningar sjunkit med 30 procent. Orsaken till det är enligt Lars Hammarstedt patrullerande poliser och bättre kontakt med krogägarna samt att Stadshotellet slagit igen.