Minister försvarar nya regler för andrahandshyra

2:06 min

Regeringens förslag om att det inte längre ska gå att kräva tillbaka oskäligt hög hyra i efterhand får kritik i dag från flera håll. David Hedberg, som hyrde en liten etta i Stockholms innerstad, klagade hos hyresnämnden i efterhand och fick rätt.

David Hedberg hyrde en etta på 18 kvadratmeter i Vasastan i Stockholm. Hyran han betalade till den som ägde bostadsrätten var 7 500 kronor i månaden.

– Jag bodde där ungefär ett halvår, sedan lämnade jag in det här i stort sett när jag flyttade ut därifrån. Det är ju kanske dumt att börja med det innan man hittar något nytt. Så när jag hittade något nytt tog jag tag i det och från det tog det tre månader kanske, max, innan allting var färdigt med utbetalningar och allting, säger han.

Hyresnämnden gav David Hedberg rätt och bostadsrättsinnehavaren tvingades betala tillbaka 17 000 kronor.

Regeringen föreslog i går att det inte längre ska gå att göra som David Hedberg gjorde, att i efterhand kräva tillbaka pengar om hyran anses oskälig.

Förslaget har kritiserats av Hyresgästföreningen i dag, men också Erika P Björkdahl, docent i civilrätt vid Uppsala universitet, ser problem med förslaget.

– Det är inte bara att hyresgästen förlorar möjligheten att få tillbaka för förfluten tid, utan jag tror också att man som hyresgäst också kommer att dra sig för att ta upp en sådan här omförhandling.

Regeringen föreslår också att bostadsrättsinnehavare ska kunna ta ut hyra för räntekostnader på lån. Erika P Björkdahl tror att de här förslagen får effekter på hyran.

– Det här kommer med all säkerhet att leda till att hyrorna höjs, säger hon.

Men bostadsminister Stefan Attefall (KD) tar kritiken med ro.

– Den som bara letar fel i den här typen av förslag, det är upp till bevis: vad är alternativet till att lösa den svåra situationen för inte minst unga människor som ska exempelvis till Stockholm för sitt första jobb eller studieplats?

Det kommer ju också en hel del kritik mot att man inte ska kunna överklaga sin hyra retroaktivt utan bara framåt eller medan man är kvar i den, vad säger du om den kritiken?

– Man måste bestämma sig. Vill vi ha ut fler lägenheter eller vill vi inte det? Har vi osäkra regler för uthyrning, osäkra regler för att hyra lägenheter som står lediga, då får vi inte uthyrt någonting, säger bostadsminister Stefan Attefall.