Visbys särart i centrum

Nu skall Visbys historiska kärna letas rätt på. Det är det så kallade lodisprojektet som ansöker om 190 000 kronor från kommunens regionala utvecklingsenhet som skall försöka hittan och stärka Visbys historiska kärna och särart. Det skall sen användas för att öka stans konkurrenskraft och också öka antalet arbetstillfällen.
Totalt beräknas projektet kosta 1,3 miljoner kronor varav EU redan beviljat en del. I det här projektet ingår också andra städer i Europa som till exempel Limerik på Irland och Chester i England. Lodis är ett samarbetsprojekt mellan sex europeiska städer med unika stadskärnor.