Persson och Björklund anmäls efter Saudiaffären

2:04 min

De före detta ministrarna Göran Persson och Leni Björklund anmäls till riksdagens konstitutionsutskott av Folkpartiet. Orsaken enligt FP är att den socialdemokratiska regeringen i och med ramavtalet med Saudiarabien 2005 i praktiken godkände byggandet av vapenfabrik i Saudiarabien och försäljningen av ett svenskt radarsystem.

Folkpartisten Allan Widman har fastnat för att formuleringarna i ramavtalet från 2005 om vad kommande svensk-saudiska samarbeten skulle handla om.

Han menar att de ligger väldigt nära det som sedan blev resultatet, nämligen en försäljning av radarsystemet Erieye och förberedelserna för att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien. Så nära att det talar för att regeringen kände till planerna.

Enligt Widman borde Inspektionen för strategiska produkter formellt först ha godkänt samarbetena, innan regeringen i praktiken uttalade sig om dem.

– Om det är så att regeringen har känt till de konkreta affärsplanerna är det svårt att se att avsikten har varit någon annan än att officiellt deklarera att om de här affärsplanerna blir av, då kommer Sverige leverera, säger Allan Widman

Det innebär att regeringen i praktiken gått ifrån den normala processen vid försäljningen av strategiska produkter och agerat på ett felaktigt sätt, menar Widman.

Fallet med Saudi-avtalet har redan behandlats en gång i KU. Då konstaterade regeringen att ramavtalet varken band regeringen eller industrin för specifika projekt. Allan Widman lutar åt att regeringen Persson därmed gav KU felaktig information, något som också kan ifrågasättas.

– Konstitutionsutskottet gick naturligtvis på den informationen man då fick, att detta var ett ramavtal och att vi inte på något sätt band Sverige vid några individuella projekt, säger Allan Widman.

Ramavtalet är från 2005 och försäljningen av radarspaningssystemet blev känd ett tag senare. Frågan är om det inte är väl sent att lämna in en KU-anmälan först nu. Men Allan Widman håller inte med.

– Det som har hänt här med försäljning av stridsledningsutrustning, och även de planer som synes ha funnits på en anläggning för försvarsmateriel - det är de händelserna som gör att man nu kan ifrågasätta den information som då lämnades. Och den senare händelsen har inte varit känd förrän nu i år.