Präster vill förnya katolska kyrkan genom olydnad

2:17 min

I Österrike har hundratals katolska präster startat ett upprop mot påven. De tycker att den katolska kyrkan måste moderniseras och uppmanar till och genomför också olydnad i flera viktiga teologiska frågor. Nu har påven reagerat på uppropet.

– Teologin och kyrkans regler måste alltid förändras, säger Helmut Schüller, som är katolsk präst i det lilla samhället Probstdorf utanför Wien.

Han är ledare för det så kallade Prästinitiativet som nu uppmanar präster till olydnad mot kyrkans regler. Det har gjort honom riksbekant och känd långt utanför Österrikes gränser.

– Kyrkan måste förändra sig så den kan göra sig förstådd i olika tider, säger Helmut Schüller.

Olydnaden från prästerna består i att de emot katolska kyrkans regler till exempel låter skilda personer ta nattvarden, lekmän predika i gudstjänsten och firar nattvard gemensamt med andra samfund.

De kräver också att celibatet för präster avskaffas och att kvinnor också får bli präster i katolska kyrkan.

– Kyrkan måste återspegla att män och kvinnor är lika mycket värda, säger Helmut Schüller.

400 präster i Österrike har nu anslutit sig till initiativet, men biskopen i Wien har uppmanat prästerna att ta tillbaka det.

Påven kommenterade för första gången initiativet i en mässa i Rom på skärtorsdagen. Han frågade sig kritiskt bland annat om förnyelse verkligen kan åstadkommas genom olydnad.

Men Helmut Schüller tycker att bara det faktum att påven tog upp uppropet var en liten seger.

– Vi kommer nu hövligt be påven om ett möte, säger Helmut Schüller. Hittills har dock påven vägrat träffa de olydiga prästerna.

Men frågan om kyrkans syn på moderna levnadssätt har blivit högaktuell i Österrike på sistone.

En öppet homosexuell man, som lever i en relation med en man, blev häromveckan vald till församlingsråd i sin katolska församling.

Den lokala prästen vägrade godkänna valet, det är emot kyrkans ordning sa han, men biskopen i Wien har nu till sist godkänt valet.

Den lokala prästen vill nu lämna sin post, och fallet har orsakat stora rubriker i Österrike.

– Det har satt igång en diskussion, som inte blir så lätt att stoppa nu, säger Helmut Schüller.