Regeringen föreslår mer biobränsle i tanken

2:16 min

Regeringen vill öka inblandningen av etanol och biodiesel i vanlig bensin och diesel. Energiminister Anna-Karin Hatt säger att det är nödvändigt för att få ned koldioxidutsläppen också från icke-miljöbilar.

– Med det här paketet fördubblar vi andelen etanol i vanlig bensin, vi ökar andelen biodiesel i diesel med 50 procent. Det leder till att vi drastiskt kan sänka våra koldioxidutsläpp i Sverige."

Bensin och diesel innehåller redan nu låga halter av etanol och biotillsatsen FAME, vanligtvis rapsolja. Eftersom de tillsatserna varit skattefria har det lönat sig för leverantörerna att blanda i.

Nu föreslår regeringen en plikt för alla bränsleleverantörer från år 2014 att blanda in 10 procent etanol i all bensin och 7 procent FAME i diesel. Med större andel tillsatser och lägre andel bensin kan bilarnas koldioxidutsläpp  minskas med 600 000 ton per år, enligt Anna-Karin Hatt.

Samtidigt inför regeringen en skatt på tillsatserna, medan skatten på bensin sänks.

– Sammantaget så kommer de här förändringarna inte att innebära att det blir dyrare att tanka sin bensin eller diesel. Utan det innebär att det blir lönsamt att tänka miljövänligt och tanka förnybart vid pumpen, säger Anna-Karin Hatt.

Vore det inte läge att hålla kvar bensinskatten om det är problem med utsläppen?

– Vi har ju en utveckling där bensinpriset är kopplat till olika saker, bland annat till hur inflationen utvecklas. Det viktiga är inte att vi har väldigt dyr bensin eller diesel i Sverige. Det som är viktigt är att de förnybara bränslena är relativt sett billiga och att det lönar sig att tanka förnybart. Då kommer vi att få in mer förnybart i transportsektorn och ställa om till ett hållbart transportsystem.

När det gäller E85 och andra alternativa drivmedel återkommer regeringen med förslag senare.

– Vi tar en sak i taget. Nu lämnar vi besked när det gäller den låginblandade etanolen och den låginblandade biodieseln. Och sen kommer vi att återkomma i god tid före 2013 med hur det ska se ut för att vi ska gynna de höginblandade biobränslena även i framtiden. Men vi är väldigt tydliga från regeringens sida att de höginblandade bränslena, etanol och biogas ska ha bra konkurrensvillkor och bra villkor också framöver.