Branschen välkomnar utspel om etanol i bensin

2:10 min

Regeringen föreslår i dag att bensinbolagen från 2014 ska tvingas blanda i mer etanol och biodiesel i vanlig bensin och diesel. Därmed väntas koldioxidutsläppen minska från bilar som inte är miljöbilar, enligt energiminister Anna-Karin Hatt.

– Bensinbolagen blir skyldiga att blanda in en viss andel etanol i vanlig bensin och en viss andel biodiesel i dieseln. Det är ett sätt att se till att det förnybara inslaget i transportsektorn ökar, och hjälpa biobränslena in, säger Anna-Karin Hatt.

Bensin innehåller redan i dag låga halter av etanol, och diesel innehåller låga halter av biotillsatsen FAME, vanligtvis rapsolja. Dessa tillsatser av förnybara bränslen är i dag skattefria och det har alltså lönat sig för bensinbolagen att blanda i dem.

Regeringen föreslår nu att bensinbolagen från 2014 ska tvingas att blanda i 10 procent etanol i all bensin och 7 procent FAME i all diesel.

Enligt energiminister Anna-Karin Hatt väntas bilarnas koldioxidutsläpp  minska med 600 000 ton per år.

Samtidigt inför regeringen en skatt på de här tillsatserna, medan skatten på bensin och diesel sänks.

– Sammantaget kommer de här förändringarna inte innebära att det blir dyrare att tanka sin bensin eller diesel, säger Anna-Karin Hatt.

Bensinbolagen ser i stort sett positivt på förslaget.

– Det här är vad branschen vill. Vi har länge propagerat för att öka låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Vi är i grunden positiva till inriktningen, säger Ulf Svahn, vd på Svenska petroleum- och biodrivmedelinstitutet.

Naturskyddsföreningen välkomnar också att andelen förnybart bränsle ska öka. Men generalsekreterare Svante Axelsson tycker det är fel att sänka skatten på bensin och diesel.

Han anser att det inte bådar gott inför det viktiga besked från regeringen som väntas före 2013 om villkoren för E85, biogas och andra förnybara drivmedel.

– Jag tycker att det jag hör och ser mellan raderna är att man vill ha energiskatt på alla bränslen, att man vill återkomma 2013 och att man vill signalera på något sätt att vi måste ha energiskatt på alla bränslen. Det kan vara okej, men då måste man samtidigt höja priset på de fossila bränslena, så att prisskillnaden vid pump är stor, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson.