Välgörenhet - dagens välfärd

2:27 min

En allt större del av samhällets trygghetssystem läggs nu över på frivilligorganisationernas välgörenhet. P1-programmet Kaliber har ringt till de största organisationerna som alla vittnar om att allt fler människor söker akut ekonomisk hjälp.

En av dem är arbetslösa Hanna som blev uppmanad av socialtjänsten att gå till kyrkan för att söka hjälp när hon hade fått avslag om ekonomisk hjälp.

– Jag blev ju så förbannad så jag börjar gråta. Jag sa jag fixar inte det, jag klarar inte av det.

Hanna hade sökt om bidrag för att hennes sons farmor hade gått bort och de behövde hjälp till resan till begravningen.

– Då får du väl söka dig till nåt annat då. Just att då får du väl försöka söka det på nåt annat sätt och lösa det på ett annat sätt.

Hanna är inte ensam. Kaliber tog hjälp av Svensk Insamlingskontroll - och fick en lista på organisationer med 90-konton som arbetar med social verksamhet i Sverige.

Vi kontaktade ett trettiotal och undersökningen visar att det är fler som söker sig till ideella organisationer för att de behöver hjälp. Det människor behöver hjälp med i mycket större utsträckning nu än för 2-3 år sedan är basala saker som hyra, el och mat.

Elisabeth Hjalmarsson är handläggare för Svenska kyrkans samhällsfrågor.

– Vi ser ju det och vi vet att den svenska välfärden omprövas och att vi inte kan förvänta oss samma stöd som för 15 år sedan. Det har skett stora förändringar i de stora trygghetssystemen och där märker vi effekterna.

Kalibers undersökning visar också att exempelvis vårdcentraler och arbetsförmedlingen hänvisar till ideella organisationer. Och de största organisationerna som exempelvis Svenska kyrkan och Majblomman vittnar om att socialtjänsten hänvisar till organisationerna allt oftare.

En av de som tipsar om kyrkan när hon ger avslag är Marie Lewin, socialsekreterare i Göteborg.

– Som socionom och socialsekreterare är jag ju satt att göra professionella bedömningar utifrån lag rätt och riktlinjer, men folk har större behov än vad det här ger, som kan vara rimliga men inte skäliga.

Men vissa organisationerna drar en gräns och tycker inte att de ska betala till exempel hyror. Ingela Holmertz är nationell chef på Röda Korset.

- Vi kan inte ta över det offentligas ansvar, det som är i socialtjänstlagen. Där får vi sätta en gräns.

Torbjörn Hjort, är docent i socialt arbete på Lunds Universitet.

– Det vi ser nu är vissa förskjutningar och glidningar. Socialtjänsten ska ju utgöra det yttersta skyddsnätet, men frågan är om det gör det i dag.

– Det handlar om tanken på en stark välfärdsstat som ska vara heltäckande och som ska kunna se till att alla medborgare att det åligger det gemensamma offentliga. Din fråga faller tillbaka på vilken form av samhälle vi vill ha

Hanna, fick avslag från socialtjänsten när hon inte hade några pengar efter en resa till hennes sons farmors begravning.

– Då tog jag ju kontakt med Stadsmissionen och fick matkassar där. Men ska det alltid vara så. Att man alltid ska vända sig till dem? Det undrar ju jag.