Datorfel fördröjer utbetalningar

Försäkringskassan i Eskilstuna har drabbats av datorproblem, vilket betyder att utbetalningar av föräldrapenning och sjukpenning kan blir fördröjda.
Datorerna har strejkat sen igår förmiddag och därför jobbar en del av försäkringskassans handläggare istället från Strängnäs där datorerna fungerar. Detta för att försöka få ut betalningarna i tid.