Stor brist på psykologer

Det håller på att bli stor brist på psykologer i landet. Ett exempel är att rättspsykiatrin i mer än ett halvår försökt få tag i en psykolog till en ledig tjänst i Vänersborg, men utan att lyckats. Och det är stora problem här i regionen att få tag i utbildade psykologer, säger Margareta Wennerberg, som är samordnare inom psykiatrin i Nu-sjukvåren. Hon säger till radio Väst att en av hennes uppgifter just nu är att fundera på hur man ska kunna dra ner på den psykiatriska vården, eftersom det inte finns personal så att det räcker till den nuvarande nivån.