Distansutbildningar populära för äldre studenter

1:41 min

Var fjärde högskolestudent läser i dag på distans. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån. Trenden väntas fortsätta.

Annica Hed bor i Marsfjäll i Västerbotten och läser historia på distans på Högskolan på Gotland.

– Jag har länge velat studera vidare, men det är svårt när man har jobb och inkomst och bostad och familj och vänner. Man vill inte gärna flytta jättelångt då, säger hon.

Det har fungerat bra, till och med jättebra, tycker Annica Hed. Grundläggande är att man har disciplin och verkligen sätter av studietid.

Nackdelen är att man inte får några studentkompisar. Men ångrar sitt beslut gör hon inte.

– Nej, jag har inte ångrat mig. Jag är jätteglad att jag gjorde det här. Jag har kunnat jobba vid sidan av och slippa ta studielån.

Jörgen Tholin är rektor på högskolan på Gotland. Där studerar två tredjedelar på distans. Till skillnad från att läsa och bo på högskolan, i dag ofta kallat campusutbildning, är distanseleverna något äldre, det är fler kvinnor och fler som har barn.

– Det här är väl grupper som kanske har svårt att ta sig till campusutbildningar. Man öppnar alltså upp möjligheter till högskolestudier för nya grupper av studenter, säger Jörgen Tholin.

Han är övertygad om att andelen distansstudenter kommer att växa. Likaså att andra studenter måste bli lika bra på att använda den digitala tekniken som distanseleverna är redan i dag.

Därför är han kritisk mot regeringen. I sin IT-politik tar den inte upp distansundervisningen och den digitala kommunikation som används där och som måste utvecklas.

Regeringen bryr sig inte, tycker Jörgen Tholin.

– Nej, inte alls skulle jag vilja säga. Jag tycker det är anmärkningsvärt att regeringen har presenterat en digital agenda för landet där högre utbildning över huvud taget inte nämns med ett ord, säger han.