Finansministern: Det blir underskott i budgeten

1:51 min

Den svenska ekonomin går betydligt sämre än regeringen räknat med. Tillväxten blir bara omkring en halv procent i år, säger finansminister Anders Borg inför presentationen av vårbudgeten i dag. Så sent som i höstas var siffran 1,3 procents tillväxt för i år.

– Vi har vetat att vi skulle behöva revidera ner tillväxten och nu har vi landat på ungefär en halv procent, säger Anders Borg.

Det är den europeiska skuldkrisen i länder som till exempel Spanien och Portugal, och stor ekonomisk oro i omvärlden som påverkar det ekonomiska läget för Sverige, enligt Anders Borg.

– Vi har ett fortsatt oroligt internationellt läge. Vi ska ha säkerhetsmarginaler så att vi kan se till att Sverige står starkt i den här besvärliga sitsen.

Skulle banker gå i konkurs i en stor ekonomisk nedgång ska det finnas resurser kvar att satsa, säger Anders Borg.

Arbetslösheten räknar regeringen med kommer att öka med bara någon tiondels procent över den nuvarande nivån på 7,5 procents arbetslöshet. Statens ekonomi kommer, enligt regeringens prognos, att ha ett underskott på mellan 13 och 14 miljarder i år.

Om ekonomin stabiliserar sig vill regeringen satsa på flera områden i höstens budget, säger Anders Borg.

– Minskar oron så att vi inte behöver lika stora säkerhetsmarginaler får man börja tala om hur vi på olika sätt ska börja investera oss ut ur krisen. Då är forskning och infrastruktur exempel på det men vi är inte riktigt framme vid det resonemanget.

Unga och utlandsfödda utgör mer än hälften av alla arbetslösa i Sverige. Regeringen drar i vårpropositionen upp riktlinjerna för en rad åtgärder som ska hjälpa den gruppen att komma in på arbetsmarknaden.

Enligt en debattartikel på  vill regeringen förbättra villkoren på arbetsmarknaden för nyanlända invandrare med till exempel större möjligheter till praktikplatser. Även undervisningen föreslås förstärkas för utlandsfödda som anländer till Sverige efter skolstart.

Regeringen vill också införa satsningen på så kallade nystarts-zoner, det vill säga skapa ett system med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap.